Innovatie

Innovatie is voor de organisatie een nieuwe manier van werken of leveren van nieuwe producten/diensten die tot doel hebben (nog beter) de strategische doelen te behalen.

Innovatie gaat over creativiteit, verbeteren en kansen zien, maar gaat bovenal over doorzetten. Het innoveren in bestaande organisaties kost nu eenmaal meer energie dan in een startup. Alleen proberen de wereld te verbeteren zal absoluut mogelijk zijn, maar vraagt om een lange adem. Alleen door de juiste balans te vinden tussen interne innovatie en externe innovatie zal het mogelijk zijn om de organisatie in beweging te krijgen en echt voordeel te laten behalen met de innovatie. Om te voorkomen dat alle energie rondom innovatie verloren gaat, is belangrijk om innovatie echt een plek te geven in de organisatie.  Innovatie zou een vast onderdeel moeten worden van een organisatie, net als bijvoorbeeld processen of HR-beleid.

Een aantal praktische tips:

 • Voorkom dat innovatie verloren gaat door het een plek in de organisatie te geven, net als HR-beleid of processen.
 • Innovatie is niet voor elke organisatie hetzelfde, leer identificeren wanneer iets innovatie is voor je organisatie.
 • Maak gebruik van de kwaliteiten van de organisatie en sta open voor de kansen die een bestaande organisatie biedt.
 • Focus op de voordelen die innovatie kan leveren voor de organisatie en de omgeving.

 

Heeft innovatie wel zin?

Veel organisaties worstelen met verandering; het is of wordt zeer complex of de resultaten worden niet behaald. De meeste wijzigingen werken niet, omdat de voordelen van de wijziging vooraf niet duidelijk zijn of niet duidelijk worden vermeld. Dus waarom wil je dan als organisatie veranderen? In de huidige tijd kunnen organisaties niet meer zonder verandering. Veranderen en daarmee ook innovatie, is de nieuwe norm geworden. In plaats van het creëren van een statische omgeving is dynamiek en vooruitgang belangrijk. Innovatie is een must geworden, maar heeft alleen zin als dit ook daadwerkelijk iets voor de organisatie oplevert.

 

Wat zijn de voordelen van innovatie?

Als ondernemer is het altijd belangrijk om de vraag te stellen wat een investering oplevert. Een aantal voorbeelden van voordelen van innovatie kunnen zijn:

 • meer omzet.
 • kostenverlaging.
 • verbetering in het product of de service.
 • hogere medewerkerstevredenheid.
 • hogere betrouwbaarheid van productie of service.
 • klimaat bewuster.
 • maatschappelijke betrokkenheid vergroten.

 

Hoe ziet een innovatietraject eruit?

Innoveren is geen proces op zich. Implementatie van een innovatie is een proces en moet worden behandeld als een reis naar een nieuwe situatie. Bij het ontwerp van het implementatietraject gaat het erom te begrijpen, welke factoren moeten worden gewijzigd om het grotere plaatje (toekomstige situatie) te bereiken en de voordelen te realiseren. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de verandering is gerealiseerd en de organisatie kan doorgaan naar de volgende innovatie- of verandertraject. In hoofdlijnen zal een innovatietraject, om succesvol te kunnen zijn, bestaan uit de volgende fases:

 1. Lab fase
 2. Design fase
 3. Implementatie fase

 

Lees meer over innovatie in mijn laatste boek: Innovatie in bestaande organisaties