Bloggen als projectmanager

Bloggen kan een handige manier zijn om anders met elkaar te communiceren. Nu worden updates vaak per e-mail verzonden naar het projectteam. Deze berichten komen vervolgens tussen de overige mailtjes te staan. Als projectmedewerkers deze berichten al lezen, komt er zelden een reactie op. Wat uiteraard jammer is.

Voor een projectmanager is het belangrijk om alle teamleden betrokken te houden. Updates of projectberichten zijn een methode om deze mensen betrokken te houden. Dit niet alleen om medewerkers te stimuleren, maar vooral ook het samenwerken te verbeteren. Het verzamelen van goede verbeter voorstellen is hier een belangrijk voorbeeld van. Binnen een project moet een verbeter cultuur ontstaan. De focus moet komen te liggen op een andere manier van werken. Een belangrijke motivator hiervoor moet de projectmanager zijn. Hij of zij heeft de taak vernieuwing te stimuleren.

Innovatie

Uiteraard kun je alle medewerkers vragen per mail te reageren op een update. Maar zou het niet veel beter zijn als iedereen ziet hoe zijn of haar collega’s hierop reageren? Hierdoor ontstaat binnen een project een opener cultuur. Nieuwe ideeën en verbetering zijn van belang om de kwaliteit van het eind product te borgen. Zeker in projecten met een “agile” karakter kan dit van belang zijn.

Van een zware administratieve last voor de projectmanager is in mijn ogen helemaal geen sprake. Het is nergens voor nodig om alle verbeter voorstellen te verwerken tot vergader- of actiepunten. De verbeter voorstellen zijn immers direct te lezen voor iedereen. De discussie kan daardoor direct worden gevoerd. In voorkomende gevallen kan je natuurlijk nog steeds een gezamenlijk actiepunt vaststellen.

Altijd up-to-date

Door het gebruik van de blog hoeft niemand meer te zoeken naar de laatste status tussen zijn of haar mail. Er is altijd een plek waar de actuele informatie beschikbaar is. Zelfs een link naar de logs kan natuurlijk onderdeel zijn van een blog. De vergaderingen kunnen beginnen met het bespreken van de blog en de reactie daarop. Al met al is bloggen de methode om te zorgen voor betrokkenheid in grotere projecten!

Commitment

Let wel, dit zijn zaken die niet standaard deel uit maken van het “systeem” bij projectmedewerkers. Zorg dat iedereen weet hoe de applicatie, voor het bloggen, werkt. Stimuleer het gebruik van dergelijke applicaties. Voorkom ook het gebruik van alternatieve routes zoveel mogelijk. Je zal zien, het is een mooie aanvulling op de communicatie binnen het project. Let wel, een mooie aanvulling… Het is natuurlijk geen vervanger van de face-to-face communicatie.

Categorieën

Reacties zijn gesloten