Anders samenwerken

Social media is het onderwerp om als projectmanager de titel “hip” te krijgen. Maar wat is er nu hip aan deze manier van werken. Is het zo hip omdat het aansluit bij de dagelijks manier van werken van mensen? Is het hip omdat je als projectmanager kan laten zien dat je mee gaat met je tijd. Of is het echt een handige manier van werken?
In mijn beleving zou de laatste optie de juiste moeten zijn. Immers zit niemand te wachten op veranderingen als ze niet echt verbeteringen tot gevolg hebben. Waar zit dan in de nieuwe manier van samenwerken de echte verbetering?

Cloud oplossingen

Als projectmanager kom ik vaak cloud oplossingen tegen, de nieuwe manier van samenwerken binnen projecten. Op hetzelfde moment zie ik de ene na de andere implementatie van een cloud oplossing mislukken. Willen de medewerkers eigenlijk wel een nieuwe manier van samenwerken? Of zijn het slechts technische problemen dat dergelijk platforms geen succes zijn. In de dagelijkse praktijk valt mij een duidelijk vermoeidheid op voor nieuwe platforms. Medewerkers hebben er weinig tot geen vertrouwen in. Voordat het pakket wordt geïntroduceerd is het door het testteam vaak al helemaal vernietigd. Ik denk dan aan uitspraken bij het koffieautomaat in de zin van: “ziet er mooi uit, alleen jammer dat het zo langzaam is” of “tja, ik denk dat het veel extra tijd gaat kosten deze applicatie”. Dergelijke applicaties hebben natuurlijk wel hun problemen, maar ze verdienen in mijn ogen een betere kans.

Een eerlijke kans

De huidige manier van samenwerken binnen projecten richt zich volledig op een topdown manier van samenwerken. De projectmanager bedenkt de werk pakketten, vaak samen met de specialisten. De ontwikkelaars of projectmedewerkers hebben uiteindelijk dan alleen hun taak uit te voeren en te rapporteren over issues en risks. Er worden werkoverleggen geïntroduceerd om mensen erbij te betrekken, te informeren en te motiveren. Maar onder aan de streep gaat het project over het realiseren van de werkpakketten.

Behoefte van de organisatie

Als we nu eens kijken naar de behoefte binnen de organisatie, dan blijkt dat er meer behoefte is aan het gezamenlijk werken aan het eindresulaat. Hoe kwalijk is het dan als medewerkers met elkaar een andere werkverdeling maken, elkaar helpen en/of de aanpak iets veranderen? Kleine projecten wordt dit veelal al gedaan. Gezamenlijk doelen stellen en de projectmanager communiceert met de organisatie. Veel grotere projecten zie je nu een vergelijkbare beweging maken. Agile is populairder dan ooit. Steeds meer projecten kijken naar de einddoelen in plaatsvan de werkpakketten.

Samenwerken on- en offline?

Veel projectmanagers hebben betrekkelijk weinig ervaring met het gebruik van online samenwerkingsmogelijkheden, om over het gemiddelde middenkader binnen grotere organisaties maar te zwijgen. In mijn optiek gaat het daarom niet zo zeer om het gebruik van nieuwe applicaties of een cloud oplossing, maar wel om de nieuwe werkwijze. Willen we allemaal succesvolle projecten gaan draaien is het voorwaarde dat we de nieuwe manier van samenwerken, “samen resultaten halen” gaan implementeren.
Past het binnen de organisatie, maak gebruik van cloud oplossingen, is de organisatie hier nog niet klaar voor, wacht dan nog even. Maar werk wel aan methode om het gezamenlijke resultaat te bereiken. Faciliteer als projectmanager in de mogelijkheden om gezamenlijk te creëren.

Categorieën

Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *